برقی کردن شیشه ماشین در کرج

در شیشه بالابر برقی تا زمانی که دکمه مربوط به آن به سمت بالا یا پایین فعال باشد، شیشه به حرکت خود به سمت بالا یا پایین ادامه می دهد.