تبدیل شیشه بالابر دستی به برقی

تعویض سیستم داخلی شیشه بالابر دستی، با شیشه بالابر برقی، یک کار کاملا حرفه ای است. در صورتی که به درستی انجام نشود به جز دردسر های بعدی، ممکن است ظاهر رودری و کنسول خودروی شما را نیز زشت کند.