نحوه ترمیم شیشه اتومبیل

به یاد داشته باشید که پیش از ترمیم شیشه اتومبیل به هیچ عنوان خودروی خود را کارواش نبرید. اصلا شیشه را نشوئید.
ابتدا با یک دستمال تمیز و خشک، اطراف ترک خوردگی را به آرامی و با کمترین فشار تمیز کنید. فشار دست شما طوری نباشد که ترک خوردگی شیشه گسترش پیدا کند.